Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się oni bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Jarosław Serwinowski, prowadzący działalność pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI ul.Wacława Korty 12,32-700 Bochnia

NIP 868-104-50-53

Cel przetwarzania

Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisów internetowych w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach m.in. własnego sklepu internetowego on-line (zwany dalej Sklepem). Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zawarcia umowy sprzedaży

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Rodzaj danych

Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: 1. Dokonywania zakupów w Sklepie:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

2. Dane podawane

przez Użytkownika opcjonalnie: - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę) 3. Przesyłania newslettera:

- adres e-mail Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych

zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się mailowo podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

8. Przysługuje Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.

Mamy obowiązek poinformować Cię, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie, które może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie usunięcia. Twoich danych osobowych. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Tobie roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do Nas w wybrany przez siebie sposób: 1. W formie wiadomości e-mail na adres: studio@serwinowski.pl

2. Listownie na adres: Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI

Jarosław Serwinowski.

ul.Wacława Korty 12, 32-700 Bochnia.

Powierzenie przetwarzania danych:

Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI Jarosław Serwinowski może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI Jarosław Serwinowski, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Firma Produkcyjno Handlowa Usługowa SERWINOWSKI Jarosław Serwinowski (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.